ორშაბათი, 22 ივლისი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2022-23 წ.

კლასი საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება წიგნის კოდი გამომცემლობა
კლასის გარეშე პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) Gateway B1 Student's Book 722 Macmillan მოსწავლის წიგნი
კლასის გარეშე პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) "Gateway B1+ Student's Book 723 Macmillan მოსწავლის წიგნი
1 დედაენა დედაენა 2.1 იაკობ გოგებაშვილი მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
1 დედაენა დედაენა 2.2 იაკობ გოგებაშვილი მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
1 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.1.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
1 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.1.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
1 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.1.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 21.323.1.1.1 შპს "საქართველოს მაცნე" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
1 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 21.323.1.1.2 შპს "საქართველოს მაცნე" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
2 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.2.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
2 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.2.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
2 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.2.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
2 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.2.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
2 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.2.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
2 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.2.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.241.3.1.0 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.3.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.3.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
3 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.3.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
3 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.3.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
3 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.3.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
3 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.3.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
3 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება 42.278.3.1.1 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
3 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება 42.278.3.1.2 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
3 მუსიკა მუსიკა 41.365.3.1.0 შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი
3 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.3.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
3 ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.3.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.241.4.1.1 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.241.4.1.2 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.4.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.155.4.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.4.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.161.4.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.4.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 მათემატიკა მათემატიკა 22.148.4.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება 42.278.4.1.1 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება 42.278.4.1.2 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
4 მუსიკა მუსიკა 41.365.4.1.0 შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი
4 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.4.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
4 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 22.153.4.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
5 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.242.5.1.0 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი
5 ისტორია ჩვენი საქართველო 24.251.5.1.1 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
5 ისტორია ჩვენი საქართველო 24.251.5.1.2 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
5 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.156.5.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
5 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.156.5.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
5 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.162.5.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
5 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.162.5.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
5 მათემატიკა მათემატიკა 22.149.5.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
5 მათემატიკა მათემატიკა 22.149.5.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
5 მუსიკა მუსიკა 46.601.5.1.0 შპს „გამომცემლობა კლიო“/შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი
5 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский Язык 32.289.5.1.0 შპს „ოცდამეერთე“ მოსწავლის წიგნი
5 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა 22.154.5.1.A შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
5 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 22.154.5.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
5 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 22.154.5.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.242.6.1.1 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 24.242.6.1.2 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 ისტორია ჩვენი საქართველო 24.251.6.1.1 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 ისტორია ჩვენი საქართველო 24.251.6.1.2 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.156.6.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება 22.156.6.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.162.6.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) ინგლისური ენა 22.162.6.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 მათემატიკა მათემატიკა 22.149.6.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 მათემატიკა მათემატიკა 22.149.6.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 მუსიკა მუსიკა 46.601.6.1.1 შპს „გამომცემლობა კლიო“/შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 მუსიკა მუსიკა 46.601.6.1.2 შპს „გამომცემლობა კლიო“/შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
6 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский Язык 32.289.6.1.0 შპს „ოცდამეერთე“ მოსწავლის წიგნი
6 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა 22.154.6.1.A შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
6 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 22.154.6.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
6 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 22.154.6.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
7 ბიოლოგია ბიოლოგია 26.1143.7.1.0 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
7 ფიზიკა ფიზიკა 26.1051.7.1.0 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
7 მოქალაქეობა მოქალაქეობა 24.1108.7.1.0 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი
7 გეოგრაფია გეოგრაფია 22.1071.7.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
7 გეოგრაფია გეოგრაფია 22.1071.7.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
7 მათემატიკა მათემატიკა 22.1086.7.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
7 მათემატიკა მათემატიკა 22.1086.7.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
7 ისტორია ისტორია 23.1176.7.1.0 შპს "სულაკაურისგამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
7 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) 22.1127.7.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
7 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 22.1083.7.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
7 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 40.1048.7.1.1 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
7 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა 40.1048.7.1.2 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
7 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა 40.1048.7.1.A შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
7 მუსიკა მუსიკა 41.1168.7.1.0 შპს "წყაროსთვალი" მოსწავლის წიგნი
7 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский Язык 32.1379.7.1.0 შპს „ოცდამეერთე“ მოსწავლის წიგნი
8 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1310.8.1.1 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
8 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1310.8.1.2 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
8 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1310.8.1.A შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
8 ქიმია ქიმია 21.1367.8.1.0 შპს "საქართველოს მაცნე" მოსწავლის წიგნი
8 ფიზიკა ფიზიკა 26.1348.8.1.0 შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" მოსწავლის წიგნი
8 სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა 23.1379.8.1.0 შპს "დიოგენე"(ს/ნ402131769)" მოსწავლისწიგნი
8 მათემატიკა მათემატიკა 22.1321.8.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
8 მათემატიკა მათემატიკა 22.1321.8.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
8 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) New Building Bridges 8 22.1316.8.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
8 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 22.1368.8.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
8 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 22.1368.8.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
8 ბიოლოგია ბიოლოგია 24.1354.8.1.0 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი
8 მუსიკა მუსიკა 26.1296.8.1.0 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
8 ისტორია ისტორია 23.1371.8.1.0 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
8 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык 32.1445.8.1.0 შპს „ოცდამეერთე“ მოსწავლის წიგნი
8 გეოგრაფია გეოგრაფია 22.1456.8.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
9 ქიმია ქიმია 21.1513.9.1.0 შპს "საქართველოს მაცნე" მოსწავლის წიგნი
9 მუსიკა მუსიკა 26.1437.9.1.0 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
9 ბიოლოგია ბიოლოგია 24.1503.9.1.1 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
9 ბიოლოგია ბიოლოგია 24.1503.9.1.2 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
9 ფიზიკა ფიზიკა 24.1508.9.1.0 შპს "გამომცემლობა კლიო" მოსწავლის წიგნი
9 მოქალაქეობა მოქალაქეობა 42.1506.9.1.0 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი
9 ისტორია საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია 23.1523.9.1.1 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
9 ისტორია საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია 23.1523.9.1.2 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
9 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1514.9.1.A შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
9 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1514.9.1.1 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
9 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 40.1514.9.1.2 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
9 გეოგრაფია საქართველოს გეოგრაფია 22.1458.9.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
9 მათემატიკა მათემატიკა 22.1472.9.1.1 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი I ნაწილი
9 მათემატიკა მათემატიკა 22.1472.9.1.2 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი II ნაწილი
9 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) English 9 22.1492.9.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
9 მეორე უცხოური ენა (რუსული) Русский язык 32.14459.1.0 შპს ოცდამეერთე მოსწავლის წიგნი
9 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება 22.1459.9.1.0 შპს " სულაკაურის გამომცემლობა" მოსწავლის წიგნი
10 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 207 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
10 გეოგრაფია მსოფლიოს გეოგრაფია 105 შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მოსწავლის წიგნი
10 ბიოლოგია ბიოლოგია 141 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" მოსწავლის წიგნი
10 ფიზიკა ფიზიკა 210 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
10 მათემატიკა მათემატიკა 220 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
10 მოქალაქეობა სამოქალაქო განათლება 251 შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მოსწავლის წიგნი
10 ქიმია ქიმია 293 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
10 ისტორია ისტორიის შესავალი 353 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
10 პირველი უცხოური ენა (ინგლისური) Gateway A2 Student's Book 721 Macmillan მოსწავლის წიგნი
11 ბიოლოგია ბიოლოგია 124 შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" მოსწავლის წიგნი
11 ისტორია ისტორია 379 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
11 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 200 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
11 გეოგრაფია გეოგრაფია 234 შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი" მოსწავლის წიგნი
11 მათემატიკა მათემატიკა 201 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
11 ფიზიკა ფიზიკა 270 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
11 ქიმია ქიმია 306 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
12 მოქალაქეობა სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 647 შპს გამომცემლობა" სიდი " მოსწავლის წიგნი
12 ისტორია ისტორია 475 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
12 ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა 537 შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი" მოსწავლის წიგნი
12 მათემატიკა მათემატიკა 231 შპს „ გამომცემლობა ინტელექტი“ მოსწავლის წიგნი
კლასის გარეშე მეორე უცხოური ენა (რუსული) რუსული ენა ს6 777 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
კლასის გარეშე მეორე უცხოური ენა (რუსული) რუსული ენა ს5 606 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი
კლასის გარეშე მეორე უცხოური ენა (რუსული) რუსული ენა ს4 602 შპს ”გამომცემლობა დიოგენე” მოსწავლის წიგნი

Talk to us

085 888 5555