შაბათი, 31 ივლისი 2021
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა

დანართი N3

შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასებისა და სემესტრების მიხედვით (ქართულენოვანი) 

2020-2021 სასწავლო წელი

კლასი (II სემესტრი)

 

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

მეორე უცხოური ენა

3

5

ჩვენი საქართველო

3

6

ბუნებისმეტყველება

4

7

ისტ

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

9

მუსიკა

2

 

VI კლასიN

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

4

მეორე უცხოური ენა

2

3

5

ჩვენი საქართველო

2

3

6

ბუნებისმეტყველება

3

4

7

ისტ

2

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

9

მუსიკა

2

2VII-VIII კლასი

მე-7 და მე-8 კლასებში კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.

 

 

 

IX-კლასი

 

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

 

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

 

 

3

4

6

გეოგრაფია

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

 

2

3

 

 

8

ბიოლოგია

 

2

3

9

ფიზიკა

 

2

3

10

ქიმია

 

2

3

 

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

3

12

მუსიკა

 

 

2

2

 

 

X-კლასი

 

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

 

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

 

 

2

3

6

გეოგრაფია

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

 

2

3

 

 

8

ბიოლოგია

 

2

3

9

ფიზიკა

 

2

3

10

ქიმია

 

2

3

 

11

არჩევითი საგანი

1

1

 

 

 

 

XI-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

 

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

 

2

3

5

ისტორია

 

2

3

6

გეოგრაფია

 

2

3

7

ბიოლოგია

 

2

3

8

ფიზიკა

 

2

3

9

ქიმია

 

2

3

 

10

არჩევითი საგანი

1

1

 

 

 

 

XII-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

 

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და

ლიტერატურა

 

3

4

2

მათემატიკა

 

 

4

4

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

 

3

2

4

მეორე უცხო ენა

 

2

2

5

ისტორია

 

 

1

1

6

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

1

 

7

არჩევითი საგანი

1

 

 

 

 

Talk to us

085 888 5555