კვირა, 25 სექტემბერი 2022
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა

დანართი N5

შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასებისა და სემესტრების მიხედვით (ქართულენოვანი)

 

2021-2022 სასწავლო წელი

კლასი (II სემესტრი)

 

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

მეორე უცხოური ენა

3

5

ჩვენი საქართველო

3

6

ბუნებისმეტყველება

4

7

ისტ

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

9

მუსიკა

2

 

VI კლასიN

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

4

მეორე უცხოური ენა

2

3

5

ჩვენი საქართველო

2

3

6

ბუნებისმეტყველება

3

4

7

ისტ

2

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

9

მუსიკა

2

2VII კლასი

კლასიშემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა,

წლიური


სახელმწიფო ენა

 


ქართული ენა დალიტერატურა6

წლიური პროგრამა მოიცავ 3 თემატურ ბლოკს. რეკომენდებულია თითოეული ბლოკისთვის მინიმუმ 2 შემაჯამებელი დავალების ჩატარება.

მათემატიკა

 


მათემატიკა4


უცხოური ენები

 


პირველი უცხოური ენა5

შემაჯამებელი დავალება უნდა დაიგეგმოს მინიმუმ რამოდენიმე 2-4 UNIT დასრულების შემდეგ.

მეორე უცხოური ენა5

შემაჯამებელი დავალება უნდა დაიგეგმოს მინიმუმ რამოდენიმე 2-4 UNIT დასრულების შემდეგ.

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 


ისტორია4

წლიური პროგრამა სამ თემას მოიცავს, მაგრამ მესამე თემა - ანტიკური და გვიანანტიკური ხანა, არის დანარჩენ ორთან შედარებით დიდი. ამიტომ საჭიროა, რომ ამ თემის ფარგლებში ორი შემაჯამებელი მუშაობა ჩატარდეს. აქედან გამომდინარე წლის განმავლობაში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა სამის ნაცვლად რეკომენდებულია იყოს ოთხი (ორი პირველ სემესტრში, ორიც მეორე სემესტრში).

გეოგრაფია4


მოქალაქეობა5


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 


ბიოლოგია5


ფიზიკა3


ესთეტიკური აღზრდა

 


სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება3


მუსიკა3


VIII-კლასი

კლასი

   

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა,

წლიური

 

სახელმწიფო ენა

   

ქართული ენა დალიტერატურა

   

6

 

მათემატიკა

   

მათემატიკა

   

6

თითოეულ სემესტრში 2-2 ალგებრასა და გეომეტრიაში და 1-1 რიცხვებსა და მონაცემთა ანალიზში

უცხოური ენები

   

პირველი უცხოური ენა

   

5

 

მეორე უცხოური ენა

   

4

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

   

ისტორია

   

4

 

გეოგრაფია

   

5

 

მოქალაქეობა

   

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

   

ბიოლოგია

   

4

 

ფიზიკა

   

2

 

ქიმია

   

4

 

ესთეტიკური აღზრდ

   

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

   

3

 

მუსიკა

   

6

 

 

IX-კლასი

მე-9 კლასში კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.

 

 

X-კლასი

 

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

 

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

 

 

2

3

6

გეოგრაფია

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

 

2

3

 

 

8

ბიოლოგია

 

2

3

9

ფიზიკა

 

2

3

10

ქიმია

 

2

3

 

11

არჩევითი საგანი

1

1

 

 

 

 

XI-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

 

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

 

2

3

5

ისტორია

 

2

3

6

გეოგრაფია

 

2

3

7

ბიოლოგია

 

2

3

8

ფიზიკა

 

2

3

9

ქიმია

 

2

3

 

10

არჩევითი საგანი

1

1

 

 

 

 

XII-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

 

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და

ლიტერატურა

 

3

4

2

მათემატიკა

 

 

4

4

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

 

3

2

4

მეორე უცხო ენა

 

2

2

5

ისტორია

 

 

1

1

6

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

1

 

7

არჩევითი საგანი

1

 

 

 

 

Talk to us

085 888 5555