კვირა, 03 მარტი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა 2019-2020

დანართი N3

შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასებისა და სემესტრების მიხედვით (ქართულენოვანი)

2019-2020 სასწავლო წელი

V კლასი (II სემესტრი)

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

მეორე უცხოური ენა

3

5

ჩვენი საქართველო

3

6

ბუნებისმეტყველება

4

7

ისტ

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

9

მუსიკა

2

VI კლასი

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

4

მეორე უცხოური ენა

2

3

5

ჩვენი საქართველო

2

3

6

ბუნებისმეტყველება

3

4

7

ისტ

2

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

9

მუსიკა

2

2

VII-კლასი

მე-7 კლასში კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.

VIII-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

2

3

6

გეოგრაფია

2

3

7

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

2

 

8

ბიოლოგია

2

3

9

ფიზიკა

2

3

10

ქიმია

2

3

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

12

მუსიკა

2

3

 

IX-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

3

4

6

გეოგრაფია

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

2

3

8

ბიოლოგია

2

3

9

ფიზიკა

2

3

10

ქიმია

2

3

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

3

12

მუსიკა

2

2

 

X-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

2

3

6

გეოგრაფია

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

2

3

8

ბიოლოგია

2

3

9

ფიზიკა

2

3

10

ქიმია

2

3

11

არჩევითი საგანი

1

1

 

XI-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია

2

3

6

გეოგრაფია

2

3

7

ბიოლოგია

2

3

8

ფიზიკა

2

3

9

ქიმია

2

3

10

არჩევითი საგანი

1

1

XII-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და

ლიტერატურა

3

4

2

მათემატიკა

4

4

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

3

2

4

მეორე უცხო ენა

2

2

5

ისტორია

1

1

6

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

1

 

7

არჩევითი საგანი

1

 

Talk to us

085 888 5555