ორშაბათი, 22 ივლისი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

გრიფირებული სახელმძღვანელოები 2018-19

#

კლასი

წიგნის დასახელება

ავტორი

გამომცემელი

1

10

ბიოლოგია

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

2

11

ბიოლოგია

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

3

8

ბიოლოგია

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

4

9

ბიოლოგია

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი"

5

1

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

6

2

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

7

3

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

8

4

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

9

5

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

10

6

ბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

11

10

მსოფლიოს გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

12

11

გლობალური გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

13

7

გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

14

8

გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

15

9

საქართველოს გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე და ზურაბ სეფერთელაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

16

 

Gateway A2

Anna Cole, David Spencer, Annie Cornford

Macmillan Education

17

 

Gateway B1

Anna Cole, David Spencer, Annie Cornford

Macmillan Education

18

 

Gateway B1+

Anna Cole, David Spencer, Annie Cornford

Macmillan Education

19

 

New Inspiration 1

Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen, Susanna Mckee

Macmillan Education

20

 

New Inspiration 2

Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen, Susanna Mckee

Macmillan Education

21

 

New Inspiration 3

Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse whith Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, Tim Bowen, Susanna Mckee

Macmillan Education

22

 

ინგლისური ენა დ1

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

Macmillan Publishers LTD - შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

23

 

ინგლისური ენა დ2

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

Macmillan Publishers LTD - შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

24

 

ინგლისური ენა დ3

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

Macmillan Publishers LTD - შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

25

 

ინგლისური ენა დ4

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

Macmillan Publishers LTD - შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

26

 

ინგლისური ენა დ5

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

Macmillan Publishers LTD - შპს ”ინგლისური წიგნი საქართველოში”

27

5

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო

ნ. ჯამასპიშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

28

6

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ნ. ჯამასპიშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

29

10

ისტორიის შესავალი

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

30

11

ისტორია

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

31

12

ისტორია

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე და ნიკოლოზ მურღულია

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

32

7

ისტორია

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

33

8

ისტორია

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

34

9

საქართველოს ისტორია

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

35

1

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

36

10

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია

მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

37

11

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია

მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

38

12

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია

მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

39

2

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

40

3

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

41

4

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

42

5

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

43

6

მათემატიკა

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

     

 

 

44

7

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

45

8

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

46

9

მათემატიკა

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

47

1

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

48

2

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

49

3

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

50

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

51

5

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

52

6

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

53

7

მუსიკა

მარიკა ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

54

8

მუსიკა

მარიკა ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

55

9

მუსიკა

მარიკა ჩიკვაიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

56

 

რუსული ენა დ1

მ. ბარსეგოვა

შპს ”ოცდამეერთე”

57

 

რუსული ენა დ3

მ. ბარსეგოვა

შპს ”ოცდამეერთე”

58

 

რუსული ენა ს1

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

59

 

რუსული ენა ს2

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

60

 

რუსული ენა ს3

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

61

 

რუსული ენა ს4

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

62

 

რუსული ენა ს5

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

63

 

რუსული ენა ს6

მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე და ქეთევან შოშიაშვილი

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

64

7

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

მალხაზ მაყაშვილი, რევაზ ქუთელია, ია გიგიბერია, მანანა ბოჭორიშვილი

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა -

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი"

65

10

სამოქალაქო განათლება

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ

ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი",

შპს"გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

66

9

სამოქალაქო განათლება

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ

ბრეგვაძე და ივანე პეტრიაშვილი

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი",

შპს"გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

67

12

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნინო ტალახაძე

შპს "გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

68

4

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნ. ტალახაძე

შპს "გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

69

8

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნინო ტალახაძე

შპს "გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი"

70

1

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

71

2

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

72

3

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

73

4

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

74

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

75

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”გამომცემლობა მერიდიანი”

76

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინო მიქაბერიძე

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

77

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინო მიქაბერიძე

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

78

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი და ნინო მიქაბერიძე

შპს ”გამომცემლობა დიოგენე”

79

10

ფიზიკა

გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

80

11

ფიზიკა

გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

81

8

ფიზიკა

გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

82

9

ფიზიკა

გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

83

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

84

10

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

85

11

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

86

12

ქართული ენა და ლიტერატურა

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი დათაშვილი

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

87

2

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

88

3

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

89

4

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

90

5

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

91

6

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს ,,საგამომცემლო სახლი "სწავლანი", შპს

"გაზეთი საქართველოს მაცნე"

92

7

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ვ. როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ. ვაშაკიძე, ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი, მ. ხუციშვილი, ე. ქურციკიძე

შპს საგამომცემლო სახლი ”სწავლანი”

 

Talk to us

085 888 5555