სამშაბათი, 06 ივნისი 2023
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა

დანართი N5


შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა კლასებისა და სემესტრების მიხედვით 2022-2023 სასწავლო წელი

 

V კლასი (II სემესტრი)

 

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო რაოდენობა

სემესტრი

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

2

მათემატიკა

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

მეორე უცხოური ენა

3

5

ჩვენი საქართველო

3

6

ბუნებისმეტყველება

4

7

ისტ

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

9

მუსიკა

2


VI კლასი

 

N

საგანი

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

3

5

2

მათემატიკა

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

4

4

4

მეორე უცხოური ენა

2

3

5

ჩვენი საქართველო

2

3

6

ბუნებისმეტყველება

3

4

7

ისტ

2

2

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

9

მუსიკა

2

2

VII კლასი

კლასიშემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა,

წლიური


სახელმწიფო ენა

 


ქართული ენა დალიტერატურა6

წლიური პროგრამა მოიცავ 3 თემატურ ბლოკს. რეკომენდებულია თითოეული ბლოკისთვის მინიმუმ 2 შემაჯამებელი დავალების ჩატარება.

მათემატიკა

 


მათემატიკა4


უცხოური ენები

 


პირველი უცხოური ენა5

შემაჯამებელი დავალება უნდა დაიგეგმოს მინიმუმ რამოდენიმე 2-4 UNIT დასრულების შემდეგ.

მეორე უცხოური ენა5

შემაჯამებელი დავალება უნდა დაიგეგმოს მინიმუმ რამოდენიმე 2-4 UNIT დასრულების შემდეგ.

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 


ისტორია4

წლიური პროგრამა სამ თემას მოიცავს, მაგრამ მესამე თემა - ანტიკური და გვიანანტიკური ხანა, არის დანარჩენ ორთან შედარებით დიდი. ამიტომ საჭიროა, რომ ამ თემის ფარგლებში ორი შემაჯამებელი მუშაობა ჩატარდეს. აქედან გამომდინარე წლის განმავლობაში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა სამის ნაცვლად რეკომენდებულია იყოს ოთხი (ორი პირველ სემესტრში, ორიც მეორე სემესტრში).

გეოგრაფია4


მოქალაქეობა5


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 


ბიოლოგია5


ფიზიკა3


ესთეტიკური აღზრდა

 


სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება3


მუსიკა3VIII კლასი

კლასიშემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა,

წლიური


სახელმწიფო ენა

 


ქართული ენა დალიტერატურა6


მათემატიკა

 


მათემატიკა6

თითოეულ სემესტრში 2-2 ალგებრასა და გეომეტრიაში და 1-1 რიცხვებსა და მონაცემთა ანალიზში

უცხოური ენები

 


პირველი უცხოური ენა5


მეორე უცხოური ენა4


საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 


ისტორია4


გეოგრაფია5


მოქალაქეობა2


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 


ბიოლოგია4


ფიზიკა2


ქიმია4


ესთეტიკური აღზრდ

 


სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება3


მუსიკა6 

IX კლასი

მე-9 კლასში კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.


X-კლასი

 

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა


4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა

2

3

5

ისტორია2

3

6

გეოგრაფია


2

3

7

სამოქალაქო განათლება


2

38

ბიოლოგია


2

3

9

ფიზიკა


2

3

10

ქიმია


2

3


11

სამოქალაქო განათლება

1

1

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება / მუსიკა

1

1

13

არჩევითი საგანი

1

1XI-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი

II-სემესტრი

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

5

2

მათემატიკა


4

6

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)

2

3

4

მეორე უცხო ენა


2

3

5

ისტორია


2

3

6

გეოგრაფია


2

3

7

ბიოლოგია


2

3

8

ფიზიკა


2

3

9

ქიმია


2

3


10

არჩევითი საგანი

1

1
XII-კლასი

N

საგანი

I-სემესტრი


II-სემესტრი

1

ქართული ენა და

ლიტერატურა


3

4

2

მათემატიკა4

4

3

პირველი უცხო ენა(ინგლისური)


3

2

4

მეორე უცხო ენა


2

2

5

ისტორია1

1

6

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება


1


7

არჩევითი საგანი

1

Talk to us

085 888 5555