ორშაბათი, 22 ივლისი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

გაკვეთილების ცხრილი 2018-2019

[accordion collapse="false"]

ცხრილის სანახავად დაწკაპეთ შესაბამის კლასზე

I კლასი

 NI(1) NI(2) NI(3) 
ორშაბათი 1 ბუნებისმეტყველება ბ.ბლიაძე 1 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 1 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი
  2 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 2 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 2 მათემატიკა გ.ილურიძე
  3 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 3 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  4 მუსიკა მ.ქურთაული 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 4 სპორტი ბ.გიგაური
  5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5     5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8     8    
N N N
სამშაბათი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 1 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 1 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  2 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 2 სახვ.ხელოვნება გ.ილურიძე 2 სპორტი ბ.გიგაური
  3 ბუნებისმეტყველება ბ.ბლიაძე 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 3 მათემატიკა გ.ილურიძე
  4 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 4 სახვ.ხელოვნება გ.ილურიძე
  5     5     5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8     8    
  N     N     N    
ოთხშაბათი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 1 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 1 ბუნებისმეტყველება გ.ილურიძე
  2 მუსიკა მ.ქურთაული 2 ბუნებისმეტყველება ხ.ლაცაბიძე 2 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  3 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 3 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  4 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 4 მუსიკა მ.ქურთაული 4 მათემატიკა გ.ილურიძე
  5     5     5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8     8    
  N     N     N    
ხუთშაბათი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 1 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  2 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 2 მათემატიკა გ.ილურიძე
  3 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 3 სახვ.ხელოვნება გ.ილურიძე 3 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი
  4 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 4 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 4 სახვ.ხელოვნება გ.ილურიძე
  5     5     5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8     8    
  #     #     #    
პარასკევი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 1 ბუნებისმეტყველება ხ.ლაცაბიძე 1 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  2 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზიშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ხ.ლაცაბიძე 2 მათემატიკა გ.ილურიძე
  3 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 3 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 3 ბუნებისმეტყველება გ.ილურიძე
  4 მათემატიკა ხ.ლაცაბიძე 4 მუსიკა მ.ქურთაული 4 ქართული ენა და ლიტერატურა გ.ილურიძე
  5     5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5 სპორტი ბ.გიგაური
  6     6     6    
  7     7     7    
                   

NI(4) NI(5) 
ორშაბათი1მათემატიკან.ნოზაძე1მათემატიკან.ნიაური
 2ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე2ბუნებისმეტყველებან.დემუროვი
 3ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე3ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 4ბუნებისმეტყველებად.ჯარმელიშვილი4სპორტიშ.ქენქაძე
 5  5  
 6  6  
 7  7  
 8     
 N  #  
სამშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე1მუსიკან.ჯაში
 2მათემატიკან.ნოზაძე2ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 3მუსიკაც.მიდელაშვილი3მათემატიკან.ნიაური
 4ბუნებისმეტყველებად.ჯარმელიშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 5  5სპორტიშ.ქენქაძე
 6  6  
 7  7  
 8     
 N  #  
ოთხშაბათი1მათემატიკან.ნოზაძე1მათემატიკან.ნიაური
 2სპორტიდ.ოდიშვილი2სახვ.ხელოვნებალ. ჟუჟნიაშვილი
 3სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 4ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე4მუსიკან.ჯაში
 5  5  
 6  6  
 7  7  
 8     
 N  #  
ხუთშაბათი1სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი1ბუნებისმეტყველებან.დემუროვი
 2მუსიკაც.მიდელაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 3მათემატიკან.ნოზაძე3მათემატიკან.ნიაური
 4ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე4სპორტიშ.ქენქაძე
 5სპორტიდ.ოდიშვილი5  
 6  6  
 7  7  
 8     
 #  #  
პარასკევი1მათემატიკან.ნოზაძე1სახვ.ხელოვნებალ. ჟუჟნიაშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე2ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 3ქართული ენა და ლიტერატურან.ნოზაძე3ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 4სპორტიდ.ოდიშვილი4მათემატიკან. ნიაური
 5  5  
 6  6  
 7  7  
      

II კლასი

 #II(1) #II(2) #II(3) 
ორშაბათი 1 ინგლისური ენა მ.ლალაშვილი 1 ინგლისური ენა ბ.გაბედავა 1 ბუნებისმეტყველება ნ.დემურიშვილი
  2 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 2 მათემატიკა ნ.დემურიშვილი
  3 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი 3 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 4 ბუნებისმეტყველება ნ.ნიაური 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  5 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 5 მათემატიკა ნ.ნიაური 5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8          
  #     #     #    
სამშაბათი 1 მუსიკა მ.ქურთაული 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 1 მათემატიკა ნ.დემურიშვილი
  2 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 2 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  3 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 3 მუსიკა ნ.ჯაშია 3 ინგლისური ენა ფ.გაგოევი
  4 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი 4 ბუნებისმეტყველება ნ.ნიაური 4 სახვ.ხელოვნება ნ.დემურიშვილი
  5     5 მათემატიკა ნ.ნიაური 5    
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8          
  #     #          
ოთხშაბათი 1 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 1 მუსიკა ნ.ჯაშია 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  2 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 2 ბუნებისმეტყველება ნ.დემურიშვილი
  3 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი 3 მათემატიკა ნ.ნიაური 3 მათემატიკა ნ.დემურიშვილი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 4 სპორტი ბ.გიგაური
  5 ინგლისური ენა მ.ლალაშვილი 5     5 მუსიკა მ.ქურთაული
  6     6     6    
  7     7     7    
  8     8          
  #     #     #    
ხუთშაბათი 1 მუსიკა მ.ქურთაული 1 მათემატიკა ნ.ნიაური 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  2 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი 2 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 2 სახვ.ხელოვნება ნ.დემურიშვილი
  3 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 3 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 4 სპორტი ბ.გიგაური
  5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5     5 მათემატიკა ნ.დემურიშვილი
  6     6     6    
  7     7     7    
  8                
  #     #     #    
პარასკევი 1 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 1 მათემატიკა ნ.ნიაური 1 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.დემურიშვილი
  2 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ნიაური 2 ინგლისური ენა ფ.გაგოევი
  3 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 3 ინგლისური ენა ბ.გაბედავა 3 მათემატიკა ნ.დემურიშვილი
  4 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი 4 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 4 მუსიკა მ.ქურთაული
  5     5     5    
  6     6     6    
  7     7     7    
                   

 

 #II(4) #II(5) #II(6) 
ორშაბათი 1 სპორტი შ.ქენქაძე 1 სპორტი გ.ბუნტური 1 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი
  2 ინგლისური ენა დ.შიუკაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 2 სახვ.ხელოვნება ე.მეტრეველი
  3 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 4 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 4 სპორტი შ.ქენქაძე
  5 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 5     5 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი
  6     6     6    
  7     7     7    
                   
  #     #     #    
სამშაბათი 1 სპორტი შ.ქენქაძე 1 ბუნებისმეტყველება ნ.დემუროვი 1 ინგლისური ენა დ.შიუკაშვილი
  2 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 2 მუსიკა მ.ქურთაული 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  3 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 3 სპორტი შ.ქენქაძე
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 4 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  5     5 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 5 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი
  6     6     6    
  7     7     7    
                   
  #     #     #    
ოთხშაბათი 1 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 1 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 1 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი
  2 ინგლისური ენა დ.შიუკაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  3 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 3 სპორტი გ.ბუნტური 3 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 4 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 4 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი
  5 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 5     5 ინგლისური ენა დ.შიუკაშვილი
  6     6     6    
  7     7     7    
                   
  #     #     #    
ხუთშაბათი 1 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 1 სპორტი შ.ქენქაძე
  2 სპორტი შ.ქენქაძე 2 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 2 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  3 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 3 მუსიკა მ.ქურთაული 3 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი
  4 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი 4 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 4 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი
  5 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 5 ინგლისური ენა გ.ჩოხელი 5    
  6     6     6    
  7     7     7    
                   
  #     #     #    
პარასკევი 1 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა თ.ამირანაშვილი 1 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი
  2 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 2 ბუნებისმეტყველება ნ.დემუროვი 2 სახვ.ხელოვნება ე.მეტრეველი
  3 მუსიკა ნ.ბერუაშვილი 3 სპორტი გ.ბუნტური 3 მათემატიკა ი.ხალიბეგაშვილი
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.ქენქაძე 4 ინგლისური ენა გ.ჩოხელი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ე.მეტრეველი
  5     5 მათემატიკა ი.ვალიშვილი 5    
  6     6     6    
  7     7     7    
                   

III კლასი

 #III(1) #III(2) #III (3) N
ორშაბათი 1     1 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 1
  2     2 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 2 ინგლისური ენა ფ.გაგოევი 2
  3     3 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 3 მუსიკა ც.მიდელაშვილი 3
  4 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 4 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 4 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 4
  5 ინგლისური ენა გ.ჩოხელი 5 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 5 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 5
  6 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური 6     6     6
  7 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 7     7     7
  8 მათემატიკა ნ.გიგაური             8
  #     #     #     #
სამშაბათი 1     1 ინგლისური ენა მ.ლალაშვილი 1 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 1
  2     2 მე და საზოგადოება მ.ლალაშვილი 2 ინგლისური ენა ფ.გაგოევი 2
  3     3 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 3 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 3
  4 ინგლისური ენა გ.ჩოხელი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 4 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 4
  5 მე და საზოგადოება გ.ბასილიძე 5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 5
  6 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური 6     6     6
  7 მათემატიკა ნ.გიგაური 7     7     7
  8 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი             8
  #     #     #     #
ოთხშაბათი 1     1 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 1 მუსიკა ც.მიდელაშვილი 1
  2     2 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 2 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 2
  3     3 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 3
  4 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური 4 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 4 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 4
  5 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 5 მუსიკა ც.მიდელაშვილი 5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5
  6 მათემატიკა ნ.გიგაური 6     6     6
  7 სახვ.ხელოვნება ლ.ჟუჟნიაშვილი 7     7     7
  8 მუსიკა ც.მიდელაშვილი             8
  #     #     #     #
ხუთშაბათი 1     1 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 1 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 1
  2     2 ინგლისური ენა მ.ლალაშვილი 2 მე და საზოგადოება დ.ჯარმელიშვილი 2
  3     3 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 3 ინგლისური ენა ფ.გაგოევი 3
  4 მე და საზოგადოება გ.ბასილიძე 4 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 4
  5 მათემატიკა ნ.გიგაური 5 მუსიკა ც.მიდელაშვილი 5 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 5
  6 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური 6     6     6
  7 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 7     7     7
  8 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური             8
  #     #     #     #
პარასკევი 1     1 ინგლისური ენა მ.ლალაშვილი 1 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 1
  2     2 მე და საზოგადოება მ.ლალაშვილი 2 მე და საზოგადოება დ.ჯარმელიშვილი 2
  3     3 სახვ.ხელოვნება ნ.ბურდიაშვილი 3 ქართული ენა და ლიტერატურა მ.ქენქაძე 3
  4 ბუნებისმეტყველება დ.ჯარმელიშვილი 4 ქართული ენა და ლიტერატურა ლ.ასლამაზაშვილი 4 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 4
  5 ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.გიგაური 5 მათემატიკა ნ.ნოზაძე 5 სპორტი ი.ქრისტესიაშვილი 5
  6 ინგლისური ენა გ.ჩოხელი 6     6     6
  7 მათემატიკა ნ.გიგაური 7     7     7
  8 მუსიკა ც.მიდელაშვილი             8

NIII (4) NIII (5) 
ორშაბათი1  1  
 2  2  
 3  3  
 4ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი4მათემატიკამ.გაბაშვილი
 5სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი5სპორტიი.ქრისტესიაშვილი
 6ინგლისური ენად.შიუკაშვილი6ინგლისური ენამ.ლალაშვილი
 7მათემატიკამ.გიგაური7სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი
 8მუსიკაც.მიდელაშვილი8ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 #  #  
სამშაბათი1  1  
 2  2  
 3  3  
 4ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი4მათემატიკამ.გაბაშვილი
 5ბუნებისმეტყველებად.ჯარმელიშვილი5ინგლისური ენამ.ლალაშვილი
 6მათემატიკამ.გიგაური6ბუნებისმეტყველებაა.ჯოჯიშვილი
 7სპორტიბ.გიგაური7სპორტიი.ქრისტესიაშვილი
 8მუსიკაც.მიდელაშვილი8ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 #  #  
ოთხშაბათი1  1  
 2  2  
 3  3  
 4სპორტიბ.გიგაური4მათემატიკამ.გაბაშვილი
 5ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი5სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი
 6ინგლისური ენად.შიუკაშვილი6ინგლისური ენამ.ლალაშვილი
 7ბუნებისმეტყველებად.ჯარმელიშვილი7ბუნებისმეტყველებაა.ჯოჯიშვილი
 8მათემატიკამ.გიგაური8ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 #  #  
ხუთშაბათი1  1  
 2  2  
 3  3  
 4სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 5მე და საზოგადოებამ.იმერლიშვილი5მათემატიკამ.გაბაშვილი
 6ინგლისური ენად.შიუკაშვილი6მუსიკაც.მიდელაშვილი
 7ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი7მე და საზოგადოებან.დოლიშვილი
 8მათემატიკამ.გიგაური8ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 #  #  
პარასკევი1  1  
 2  2  
 3  3  
 4მათემატიკამ.გიგაური4მე და საზოგადოებან.დოლიშვილი
 5მე და საზოგადოებამ.იმერლიშვილი5მათემატიკამ.გაბაშვილი
 6ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი6ქართული ენა და ლიტერატურან.ქენქაძე
 7ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი7მუსიკაც.მიდელაშვილი
 8სპორტიბ.გიგაური8სპორტიი.ქრისტესიაშვილი

IV კლასი

#IV(1) #IV(2) #IV(3)  IV(4) 
ორშაბათი1  1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი1  1  
 2  2ინგლისური ენაბ. გაბედავა2  2  
 3  3მათემატიკამ.გაბაშვილი3  3  
 4მათემატიკაი.ხალიბეგაშვილი4მუსიკამ.ქურთაული4სპორტიდ.ოდიშვილი4ბუნებისმეტყველებან.დემუროვი
 5მუსიკამ.ქურთაული5სახვ.ხელოვნებან.დემურიშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური5ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 6ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი6  6მე და საზოგადოებაგ.ბასილიძე6სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი
 7ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი7  7მუსიკან.ბერუაშვილი7მათემატიკან.გიგაური
 8ინგლისური ენამ.ლალაშვილი   8მათემატიკამ.გიგაური8სპორტიგ.ბუნტური
 #  #  #  #  
სამშაბათი1  1ბუნებისმეტყველებამ.გაბაშვილი1  1  
 2  2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი2  2  
 3  3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი3  3  
 4ინგლისური ენამ.ლალაშვილი4სპორტიბ.გიგაური4მუსიკან.ბერუაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 5მუსიკამ.ქურთაული5მათემატიკამ.გაბაშვილი5მათემატიკამ.გიგაური5ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 6ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი6  6ინგლისური ენაფ.გაგოევა6ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 7მათემატიკაი.ხალიბეგაშვილი7  7სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი7სპორტიგ.ბუნტური
 8სპორტიდ.ოდიშვილი8  8ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური8მათემატიკან.გიგაური
 #  #  #  #  
ოთხშაბათი1  1სპორტიბ.გიგაური1  1  
 2  2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი2  2  
 3  3ინგლისური ენაბ.გაბედავა3  3  
 4მე და საზოგადოებალ.ხალიბეგაშვილი4მე და საზოგადოებამ. გაბაშვილი4მათემატიკამ.გიგაური4ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 5ბუნებისმეტყველებაბ.ბლიაძე5მათემატიკამ.გაბაშვილი5ინგლისური ენაფ.გაგოევა5ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 6ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი6  6ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური6სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი
 7მათემატიკაი.ხალიბეგაშვილი7  7ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური7მე და საზოგადოებან. დოლიშვილი
 8სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი8  8სპორტიდ.ოდიშვილი8მათემატიკან.გიგაური
 #  #  #  #  
ხუთშაბათი1  1მათემატიკამ.გაბაშვილი1  1  
 2  2მუსიკამ.ქურთაული2  2  
 3  3სპორტიბ.გიგაური3  3  
 4ინგლისური ენამ.ლალაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი4ბუნებისმეტყველებამ.გიგაური4ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 5მათემატიკაი.ხალიბეგაშვილი5სახვ.ხელოვნებან.დემურიშვილი5სპორტიდ.ოდიშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 6სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი6  6მათემატიკამ.გიგაური6მუსიკაშ.მჭედლიშვილი
 7ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი7  7ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური7მათემატიკან.გიგაური
 8სპორტიდ.ოდიშვილი8  8მე და საზოგადოებაგ.ბასილიძე8სპორტიგ.ბუნტური
 #  #  #  #  
პარასკევი1  1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გაბაშვილი1  1  
 2  2ბუნებისმეტყველებამ.გაბაშვილი2  2  
 3  3მათემატიკამ.გაბაშვილი3  3  
 4ბუნებისმეტყველებაბ.ბლიაძე4ინგლისური ენაბ.გაბედავა4სახვ.ხელოვნებალ.ჟუჟნიაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი
 5ქართული ენა და ლიტერატურაი.ხალიბეგაშვილი5მე და საზოგადოებამ. გაბაშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური5ბუნებისმეტყველებან.დემუროვი
 6მე და საზოგადოებალ.ხალიბეგაშვილი6  6ინგლისური ენაფ.გაგოევა6მე და საზოგადოებან.დემუროვი
 7მათემატიკაი.ხალიბეგაშვილი7  7ბუნებისმეტყველებამ.გიგაური7მუსიკაშ.მჭედლიშვილი
 8სპორტიდ.ოდიშვილი8  8მათემატიკამ.გიგაური8მათემატიკან.გიგაური

V კლასი

#V(1) #V(2) #V(3) #V(4) 
ორშაბათი1სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი1მათემატიკაზ.ხუციშვილი1სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი1ჩვენი საქართველომ.იმერლიშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე2ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე2მათემატიკაპ.შიუკაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე
 3მათემატიკაზ.ხუციშვილი3ჩვენი საქართველოლ.ხალიბეგაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე3სპორტიდ.ოდიშვილი
 4ბუნებისმეტყველებამ.კოხტაშვილი4რუსული ენად.მუხაშვილი4ინგლისური ენაბ.გაბედავა4მათემატიკან.გიგაური
 5სპორტიდ.ოდიშვილი5მუსიკაც.მიდელაშვილი5სპორტიბ.გიგაური5სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 6  6ბუნებისმეტყველებაბ.ბლიაძე6ჩვენი საქართველონ.დოლიშვილი6  
 7  7  7  7  
             
 #           
სამშაბათი1მათემატიკაზ.ხუციშვილი1ჩვენი საქართველოლ.ხალიბეგაშვილი1მათემატიკაპ.შიუკაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე2ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე2მუსიკან.ბერუაშვილი2მუსიკან.ჯაში
 3მუსიკამ.ქურთაული3ისტქ.შავერზაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე3ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი
 4სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი4მუსიკაც.მიდელაშვილი4ინგლისური ენაბ.გაბედავა4სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 5ბუნებისმეტყველებამ.კოხტაშვილი5მათემატიკაზ.ხუციშვილი5რუსული ენად.მუხაშვილი5მათემატიკან.გიგაური
 6ინგლისური ენამ.ლალაშვილი6  6ისტქ.შავერზაშვილი6ინგლისური ენან.დავითური
 7  7  7  7  
             
 #           
ოთხშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე1ინგლისური ენამ.ლალაშვილი1მათემატიკაპ.შიუკაშვილი1ინგლისური ენან.დავითური
 2ჩვენი საქართველომ.ქენქაძე2მათემატიკაზ.ხუციშვილი2ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე
 3ინგლისური ენამ.ლალაშვილი3ბუნებისმეტყველებაბ.ბლიაძე3მუსიკან.ბერუაშვილი3რუსული ენად.მუხაშვილი
 4მათემატიკაზ.ხუციშვილი4სპორტიგ.ბუნტური4ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე4ისტქ.შავერზაშვილი
 5სპორტიდ.ოდიშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე5სპორტიბ.გიგაური5მათემატიკან.გიგაური
 6ისტქ.შავერზაშვილი6სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი6  6  
 7  7  7  7  
             
 #           
ხუთშაბათი1მათემატიკაზ.ხუციშვილი1რუსული ენად.მუხაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე1ჩვენი საქართველომ.იმერლიშვილი
 2ისტქ.შავერზაშვილი2სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი2ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი2რუსული ენად.მუხაშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე3ინგლისური ენამ.ლალაშვილი3მათემატიკაპ.შიუკაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე
 4რუსული ენად.მუხაშვილი4მათემატიკაზ.ხუციშვილი4ჩვენი საქართველონ.დოლიშვილი4მათემატიკან.გიგაური
 5მუსიკამ.ქურთაული5ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე5რუსული ენად.მუხაშვილი5ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი
 6  6  6სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი6ისტქ.შავერზაშვილი
 7  7  7  7  
             
 #           
პარასკევი1ბუნებისმეტყველებამ.კოხტაშვილი1ისტქ.შავერზაშვილი1მათემატიკაპ.შიუკაშვილი1სპორტიდ.ოდიშვილი
 2მათემატიკაზ.ხუციშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე2სპორტიბ.გიგაური2ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე3ბუნებისმეტყველებაბ.ბლიაძე3ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე3ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი
 4რუსული ენად.მუხაშვილი4ინგლისური ენამ.ლალაშვილი4ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი4მათემატიკან.გიგაური
 5ჩვენი საქართველომ.ქენქაძე5მათემატიკაზ.ხუციშვილი5ინგლისური ენაბ.გაბედავა5მუსიკან.ჯაში
 6ინგლისური ენამ.ლალაშვილი6სპორტიგ.ბუნტური6ისტქ.შავერზაშვილი6ინგლისური ენან.დავითური
 7  7  7  7  
            

VI კლასი

#VI(1) #VI(2) #VI(3) 
ორშაბათი1მათემატიკაგ.ბუთხუზი1ჩვენი საქართველომ.ქენქაძე1სპორტიბ.გიგაური
 2სპორტიბ.გიგაური2ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი2ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 3ჩვენი საქართველომ.იმერლიშვილი3ისტქ.შავერზაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე
 4ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე4ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი4ისტქ.შავერზაშვილი
 5ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი5რუსული ენან.ხაჩიძე5ჩვენი საქართველოლ.ხალიბეგაშვილი
 6  6ინგლისური ენაფ.გაგოევი6ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 7  7  7  
          
          
სამშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე1ინგლისური ენაფ.გაგოევი1მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 2მათემატიკაგ.ბუთხუზი2ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი2სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი
 3რუსული ენან.ხაჩიძე3მათემატიკაგ.ბუთხუზი3სპორტიბ.გიგაური
 4ინგლისური ენაფ.გაგოევი4სპორტიდ.ოდიშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე
 5მუსიკაც.მიდელაშვილი5ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი5მუსიკან.ბერუაშვილი
 6  6  6ჩვენი საქართველოლ.ხალიბეგაშვილი
 7  7  7  
          
          
ოთხშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე1რუსული ენან.ხაჩიძე1ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 2რუსული ენან.ხაჩიძე2ინგლისური ენაფ.გაგოევი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე
 3ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი3ისტქ.შავერზაშვილი3მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 4მათემატიკაგ.ბუთხუზი4ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი4სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი
 5ისტქ.შავერზაშვილი5მათემატიკაგ.ბუთხუზი5რუსული ენან.ხაჩიძე
 6ჩვენი საქართველომ.იმერლიშვილი6მუსიკან.ბერუაშვილი6ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 7  7  7  
          
          
ხუთშაბათი1სპორტიბ.გიგაური1სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი1მუსიკან.ბერუაშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე2ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი2ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 3მუსიკაც.მიდელაშვილი3მათემატიკაგ.ბუთხუზი3ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე
 4მათემატიკაგ.ბუთხუზი4ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი4რუსული ენან.ხაჩიძე
 5სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი5ჩვენი საქართველომ.ქენქაძე5მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 6ინგლისური ენაფ.გაგოევი6  6  
 7  7  7  
          
          
პარასკევი1ბუნებისმეტყველებაგ.კუჭოშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი1მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 2სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი2მუსიკან.ბერუაშვილი2ინგლისური ენაგ.ჩოხელი
 3ინგლისური ენაფ.გაგოევი3მათემატიკაგ.ბუთხუზი3ისტქ.შავერზაშვილი
 4ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე4ჩვენი საქართველომ.ქენქაძე4ჩვენი საქართველოლ.ხალიბეგაშვილი
 5ისტქ.შავერზაშვილი5სახვ.ხელოვნებან.ბურდიაშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.ქენქაძე
 6ჩვენი საქართველომ.იმერლიშვილი6სპორტიდ.ოდიშვილი6  
 7  7  7  
         

VII კლასი

#VII(1) #VII(2) #VII(3) 
ორშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი1სპორტიდ.ოდიშვილი
 2სპორტიდ.ოდიშვილი2ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი2ისტორიამ.იმერლიშვილი
 3მათემატიკაქ.ოდიშვილი3გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი3გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 4სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი4მათემატიკაზ.ხუციშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი
 5ისტორიან.დოლიშვილი5მუსიკან.ბერუაშვილი5მათემატიკაპ.შიუკაშვილი
 6  6ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი6რუსული ენად.მუხაშვილი
 7  7  7  
          
          
სამშაბათი1გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი1ინგლისური ენან.დავითური1ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი2ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 3რუსული ენად.მუხაშვილი3სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი3ისტორიამ.იმერლიშვილი
 4ინგლისური ენად.შიუკაშვილი4მათემატიკაზ.ხუციშვილი4რუსული ენად.მუხაშვილი
 5ისტორიან.დოლიშვილი5სპორტიდ.ოდიშვილი5მათემატიკაპ.შიუკაშვილი
 6ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი6  6სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 7  7  7  
          
          
ოთხშაბათი1მუსიკამ.ქურთაული1სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი1ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 2რუსული ენად.მუხაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი2ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 3მათემატიკაქ.ოდიშვილი3მათემატიკაზ.ხუციშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი
 4ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი4ინგლისური ენან.დავითური4სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 5ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი5რუსული ენად.მუხაშვილი5მუსიკან.ბერუაშვილი
 6ისტორიან.დოლიშვილი6ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი6  
 7  7  7  
          
          
ხუთშაბათი1მათემატიკაქ.ოდიშვილი1ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი1ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი2გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი2მათემატიკაპ.შიუკაშვილი
 3სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი3ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი
 4გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი4ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 5ინგლისური ენად.შიუკაშვილი5მათემატიკაზ.ხუციშვილი5მუსიკან.ბერუაშვილი
 6მუსიკამ.ქურთაული6სპორტიდ.ოდიშვილი6გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 7  7  7  
          
          
პარასკევი1ინგლისური ენად.შიუკაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი1ისტორიამ.იმერლიშვილი
 2სპორტიდ.ოდიშვილი2რუსული ენად.მუხაშვილი2ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი
 3ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი3ინგლისური ენან.დავითური3ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი
 4ქართული ენა და ლიტერატურათ.ამირანაშვილი4მუსიკან.ბერუაშვილი4მათემატიკაპ.შიუკაშვილი
 5მათემატიკაქ.ოდიშვილი5ბუნებისმეტყველებამ.გალეგაშვილი5სპორტიდ.ოდიშვილი
 6  6  6  
 7  7  7  
         

VIII კლასი

#VIII(1) #VIII(2) #VIII(3) 
ორშაბათი1ფიზიკაგ.კუჭოშვილი1გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი1ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 2მათემატიკარ.ჩიტიშვილი2მათემატიკაი.ვალიშვილი2რუსული ენან.ხაჩიძე
 3ინგლისური ენაფ.გაგოევი3რუსული ენან.ხაჩიძე3ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 4ბიოლოგიად.ფანიაშვილი4სახვ.ხელოვნებათ.გიგაური4მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 5ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე5ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი5სამოქ.თავდ. და უსაფრთხ.გ.ბასილიძე
 6ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი6ინგლისური ენაბ.გაბედავა6გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 7  7  7ისტორიან.დოლიშვილი
       8  
          
სამშაბათი1ბიოლოგიად.ფანიაშვილი1ფიზიკამ.მამუკაშვილი1რუსული ენან.ხაჩიძე
 2ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი2სახვ.ხელოვნებათ.გიგაური2სპორტიდ.ოდიშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე3მათემატიკაი.ვალიშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 4მათემატიკარ.ჩიტიშვილი4ისტორიაგ.ბასილიძე4მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 5ინგლისური ენაფ.გაგოევი5ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი5მუსიკან.ჯაში
 6მუსიკან.ჯაში6სამოქ.თავდ. და უსაფრთხ.გ.ბასილიძე6ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 7  7  7  
       8  
          
ოთხშაბათი1ფიზიკაგ.კუჭოშვილი1ქიმიან.დემუროვი1ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 2სპორტიგ.ბუნტური2ინგლისური ენაბ.გაბედავა2ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 3რუსული ენან.ხაჩიძე3ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი3ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 4ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე4ბიოლოგიად.ფანიაშვილი4სპორტიდ.ოდიშვილი
 5ქიმიან.დემუროვი5ისტორიაგ.ბასილიძე5გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 6გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი6სპორტიდ.ოდიშვილი6მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 7  7  7  
       8  
          
ხუთშაბათი1ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი1სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე2რუსული ენან.ხაჩიძე2ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 3მათემატიკარ.ჩიტიშვილი3მათემატიკაი.ვალიშვილი3ქიმიან.დემუროვი
 4სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი4ქიმიან.დემუროვი4ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 5ქიმიან.დემუროვი5ინგლისური ენაბ.გაბედავა5ისტორიან.დოლიშვილი
 6სპორტიგ.ბუნტური6ისტორიაგ.ბასილიძე6ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 7  7სპორტიდ.ოდიშვილი7  
       8  
          
პარასკევი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე1ფიზიკამ.მამუკაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 2რუსული ენან.ხაჩიძე2ბიოლოგიად.ფანიაშვილი2ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 3მათემატიკარ.ჩიტიშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი3სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 4ინგლისური ენაფ.გაგოევი4მათემატიკაი.ვალიშვილი4ქიმიან.დემუროვი
 5გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი5გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი5მათემატიკაგ.ბუთხუზი
 6სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი6მუსიკან.ჯაში6ისტორიან.დოლიშვილი
 7სამოქ.თავდ. და უსაფრთხ.გ.ბასილიძე7  7  
       8 

IX კლასი

#IX(1) #IX(2) #IX(3) 
ორშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური1რუსული ენად.მუხაშვილი1გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 2სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი2სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი2რუსული ენად.მუხაშვილი
 3მათემატიკაგ.ბუთხუზი3სახვ.ხელოვნებათ.გიგაური3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 4სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე4მათემატიკაქ.ოდიშვილი
 5ბიოლოგიად.ფანიაშვილი5ქიმიან.დემუროვი5ქიმიაბ.ბლიაძე
 6სპორტიბ.გიგაური6მათემატიკაპ.შიუკაშვილი6ისტორიამ.იმერლიშვილი
 7ისტორიაგ.ბასილიძე7სპორტიბ.გიგაური7სახვ.ხელოვნებალ.ოვაშვილი
 8        
          
სამშაბათი1ქიმიაბ.ბლიაძე1ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე1რუსული ენად.მუხაშვილი
 2რუსული ენალ.კულუმბეგოვა2ფიზიკამ.მამუკაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური3ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი3მათემატიკაქ.ოდიშვილი
 4მუსიკან.ჯაში4ინგლისური ენან.დავითური4ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 5ფიზიკამ.მამუკაშვილი5ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი5ისტორიამ.იმერლიშვილი
 6სპორტიბ.გიგაური6მათემატიკაპ.შიუკაშვილი6ქიმიაბ.ბლიაძე
 7ისტორიაგ.ბასილიძე7  7ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 8        
          
ოთხშაბათი1მათემატიკაგ.ბუთხუზი1ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 2ისტორიაგ.ბასილიძე2ფიზიკამ.მამუკაშვილი2მუსიკან.ჯაში
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური3გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი3სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი
 4ქიმიაბ.ბლიაძე4მათემატიკაპ.შიუკაშვილი4მათემატიკაქ.ოდიშვილი
 5ფიზიკამ.მამუკაშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე5ისტორიამ.იმერლიშვილი
 6მუსიკან.ჯაში6ქიმიან.დემუროვი6ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 7  7მუსიკან.ჯაში7სპორტიბ.გიგაური
 8        
          
ხუთშაბათი1ინგლისური ენაფ.გაგოევი1მათემატიკაპ.შიუკაშვილი1ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 2ისტორიაგ.ბასილიძე2გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური3ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი3ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 4ბიოლოგიად.ფანიაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე4მათემატიკაქ.ოდიშვილი
 5რუსული ენალ.კულუმბეგოვა5ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი5გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი
 6მათემატიკაგ.ბუთხუზი6სპორტიბ.გიგაური6ისტორიამ.იმერლიშვილი
 7გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი7  7  
 8        
          
პარასკევი1ინგლისური ენაფ.გაგოევი1რუსული ენად.მუხაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 2მათემატიკაგ.ბუთხუზი2ისტორიალ.ხალიბეგაშვილი2ინგლისური ენად.შიუკაშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური3მუსიკან.ჯაში3ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 4სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი4ინგლისური ენან.დავითური4მუსიკან.ჯაში
 5ფიზიკამ.მამუკაშვილი5ქართული ენა და ლიტერატურამ.მილაძე5სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი
 6გეოგრაფიაა.ჯოჯიშვილი6ფიზიკამ.მამუკაშვილი6სპორტიბ.გიგაური
 7  7სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი7  
 8       

X კლასი

#X(1) #X(2) 
ორშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე1მათემატიკაი.ვალიშვილი
 2მათემატიკაქ.ოდიშვილი2ხელოვნების ისტორიათ.გიგაური
 3ქიმიან.დემუროვი3ფიზიკაგ.კუჭოშვილი
 4ინგლისური ენაგ.ჩოხელი4ისტორიამ.ქენქაძე
 5ხელოვნების ისტორიათ.გიგაური5სპორტიგ.ბუნტური
 6სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი6ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი
 7  7სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი
       
       
სამშაბათი1მათემატიკაქ.ოდიშვილი1მათემატიკაი.ვალიშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე2გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი
 3ქიმიან.დემუროვი3რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 4ხელოვნების ისტორიათ.გიგაური4ქიმიან.დემუროვი
 5რუსული ენან.ხაჩიძე5ხელოვნების ისტორიათ.გიგაური
 6ბიოლოგიად.ფანიაშვილი6ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი
 7ისტორიან.დოლიშვილი7  
       
       
ოთხშაბათი1ბიოლოგიად.ფანიაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი
 2მათემატიკაქ.ოდიშვილი2მათემატიკაი.ვალიშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე3ისტორიამ.ქენქაძე
 4ფიზიკაგ.კუჭოშვილი4ქიმიან.დემუროვი
 5სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი5სპორტიგ.ბუნტური
 6სპორტიგ.ბუნტური6ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 7  7სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი
       
       
ხუთშაბათი1ფიზიკაგ.კუჭოშვილი1ინგლისური ენაბ.გაბედავა
 2ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე2მათემატიკაი.ვალიშვილი
 3მათემატიკაქ.ოდიშვილი3რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 4გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი4ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი
 5რუსული ენან.ხაჩიძე5ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 6ისტორიან.დოლიშვილი6გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი
 7  7  
       
       
პარასკევი1ქართული ენა და ლიტერატურამ.წეველიძე1მათემატიკაი.ვალიშვილი
 2გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურაე.პავლიაშვილი
 3ბიოლოგიად.ფანიაშვილი3სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი
 4მათემატიკაქ.ოდიშვილი4ბიოლოგიად.ფანიაშვილი
 5ინგლისური ენაგ.ჩოხელი5ფიზიკაგ.კუჭოშვილი
 6სამოქალაქო განათლებაკ.დვალიშვილი6ინგლისური ენაბ.გაბედავა
 7სპორტიგ.ბუნტური7  
      

XI კლასი

#XI(1) #XI(2) 
ორშაბათი1სახელმწიფო და მოქალაქეობაც.ზანგურაშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 2ფიზიკაგ.კუჭოშვილი2სახელმწიფო და მოქალაქეობაც.ზანგურაშვილი
 3სპორტიგ.ბუნტური3ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი
 4ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი4მათემატიკარ.ჩიტიშვილი
 5მათემატიკაქ.ოდიშვილი5გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი
 6რუსული ენან.ხაჩიძე6სპორტიგ.ბუნტური
 7  7საგზაო ნიშნ. და უსაფრთხ.გ.ბუნტური
       
       
სამშაბათი1ფიზიკაგ.კუჭოშვილი1რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 2მათემატიკაქ.ოდიშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 3ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი3მათემატიკარ.ჩიტიშვილი
 4გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი4ქიმიაბ.ბლიაძე
 5ინგლისური ენან.დავითური5ისტორიამ.ქენქაძე
 6საგზაო ნიშნ. და უსაფრთხ.გ.ბუნტური6ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 7ისტორიამ.იმერლიშვილი7  
       
       
ოთხშაბათი1სახელმწიფო და მოქალაქეობაც.ზანგურაშვილი1ისტორიამ.ქენქაძე
 2ინგლისური ენან.დავითური2სახელმწიფო და მოქალაქეობაც.ზანგურაშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 4ისტორიამ.იმერლიშვილი4მათემატიკარ.ჩიტიშვილი
 5მათემატიკაქ.ოდიშვილი5ინგლისური ენან.დავითური
 6ქიმიაბ.ბლიაძე6ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი
 7  7  
       
       
ხუთშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი1ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 2სპორტიგ.ბუნტური2მათემატიკარ.ჩიტიშვილი
 3ისტორიამ.იმერლიშვილი3გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი
 4ქიმიაბ.ბლიაძე4ისტორიამ.ქენქაძე
 5მათემატიკაქ.ოდიშვილი5ქიმიაბ.ბლიაძე
 6ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი6რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 7  7სპორტიგ.ბუნტური
       
       
პარასკევი1ბიოლოგიამ.გალეგაშვილი1ქიმიაბ.ბლიაძე
 2მათემატიკაქ.ოდიშვილი2მათემატიკარ.ჩიტიშვილი
 3ქართული ენა და ლიტერატურან.ჯაოშვილი3ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე
 4გეოგრაფიამ.კოხტაშვილი4ფიზიკამ.მამუკაშვილი
 5რუსული ენან.ხაჩიძე5ინგლისური ენან.დავითური
 6ქიმიაბ.ბლიაძე6  
 7  7  
      

XII კლასი

#XII(1) #XII(2) 
ორშაბათი1სამოქ. თავდ. და უსაფრთხ.გ.ბასილიძე1ისტორიან.დოლიშვილი
 2ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 3მათემატიკაპ.შიუკაშვილი3გარემო და მდგრადი განვით.გ.ბასილიძე
 4გარემო და მდგრადი განვით.გ.ბასილიძე4სპორტიგ.ბუნტური
 5  5მათემატიკაზ.ხუციშვილი
 6  6  
 7  7  
       
       
სამშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 2რუსული ენან.ხაჩიძე2ინგლისური ენაბ.გაბედავა
 3სპორტიგ.ბუნტური3მათემატიკაზ.ხუციშვილი
 4მათემატიკაპ.შიუკაშვილი4რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 5ინგლისური ენაგ.ჩოხელი5  
 6  6  
 7  7  
       
       
ოთხშაბათი1ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე1მათემატიკაზ.ხუციშვილი
 2მათემატიკაპ.შიუკაშვილი2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 3გარემო და მდგრადი განვით.გ.ბასილიძე3ისტორიან.დოლიშვილი
 4ინგლისური ენაგ.ჩოხელი4გარემო და მდგრადი განვით.გ.ბასილიძე
 5  5  
 6  6  
 7  7  
       
       
ხუთშაბათი1სპორტიგ.ბუნტური1ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 2ისტორიან.დოლიშვილი2რუსული ენალ.კულუმბეგივი
 3ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე3მათემატიკაზ.ხუციშვილი
 4მათემატიკაპ.შიუკაშვილი4ინგლისური ენაბ.გაბედავა
 5  5  
 6  6  
 7  7  
       
       
პარასკევი1რუსული ენან.ხაჩიძე1სპორტიგ.ბუნტური
 2ქართული ენა და ლიტერატურალ.ილურიძე2ქართული ენა და ლიტერატურამ.გიგაური
 3მათემატიკაპ.შიუკაშვილი3მათემატიკაზ.ხუციშვილი
 4ისტორიან.დოლიშვილი4სამოქ. თავდ. და უსაფრთხ.გ.ბასილიძე
 5  5  
 6  6  
 7  7  
      

[/accordion]

Talk to us

085 888 5555